Erik 800

VELKOMMEN TIL  PLUSUDVIKLING

VIRKSOMHEDSUDVIKLING - REKRUTTERING

HAR DIN VIRKSOMHED BRUG FOR RÅDGIVNING ELLER SPARRING TIL AT IGANGSÆTTE ELLER FORTSÆTTE EN POSITIV UDVIKLING.

ALLE VIRKSOMHEDER SKAL HAVE EN REVISOR OG DE FLESTE HAR EN ADVOKAT. HVORFOR IKKE ETABLERE ET SAMARBEJDE MED EN VIRKSOMHEDSKONSULENT, SOM PÅ BAGGRUNG AF LANG OG MANGEARTET ERFARING, KAN TILFØRE DIN VIRKSOMHED EN VÆRDISKABENDE SPARRING.

     KERNEKOMPETENCER:

 • Ledelsesmæssig sparring
 • Organistionsudvikling
 • Rådgivning om markedsføring
 • Rekruttering
 • Bestyrelsesarbejde
 • Opstart af virksomheder

     FORRETNINGSGRUNDLAG:

 • Tilføre mindre og mellemstore virksomheder forretningsmæssig udvikling
 • Tilføre virksomheder udviklende erfaring
 • Tilføre virksomheder redskaber til at udvikle den rigtige organisation
 • Tilføre virksomheder en værdiskabende og kompetent sparring
 • Tilføre virksomheder værdifuld erfaring omkring målrettet markedsføring

Jeg har en lang karriere, fra en række lederstillinger med ansvar for områder som salg, markedsføring, ledelse, økonomisk styring, rekruttering, strategisk planlægning og finansiering.

Med udgangspunkt i denne erfaring, er det mit mål, at give virksomheder en værdiskabende og kompetent sparring, som skal udmønte sig i en forretningsmæssig udvikling og større succes for din virksomhed.

Jeg lægger hovedvægten på den personlige rådgivning i virksomheden og jeg ønsker at være virksomheds ejerens / lederens ressourceperson, når der opstår et aktuelt behov. Som ejer eller leder af en virksomhed, kan det til tider føles meget ensomt, i forbindelse med komplekse udfordringer, eller når der skal træffes beslutninger om virksomhedens fremtid.

Desuden finder jeg det spændende at arbejde med mennesker og få virksomheder og personer til at opnå succes.

KONTAKT PLUSUDVIKLING OG FÅ EN UFORMEL SAMTALE OM DE UDFORDRINGER DIN VIRKSOMHED GIVER DIG OG LIGELEDES OM DE MULIGHEDER DER LIGGER I ET FREMTIDIGT SAMARBEJDE.

PLUSUDVIKLING
VIRKSOMHEDSUDVIKLING
REKRUTTERING

ERIK JØRGENSEN
40 42 50 01
erik@plusudvikling.dk
www.plusudvikling.dk